Znajduje ona użycie praktycznie w wszelkiej branży nauki.

Statystyka to niedoceniona porada w wyczuwaniu niespodziewanych zdarzeń czy zachowań jednostki. Znajduje ona użycie praktycznie w wszelkiej branży edukacji. Analizy statystyczne opierają się na badaniu grupy targetowanej ludzi pod niezbitymi kwestiami, żeby rozpoznać średnią`rekomendację na dany temat. Z ich wykorzystaniem można w pewien sposób przewidzieć występowanie poniektórych wydarzeń. Statystyka medycyny lekarskiej pozwala rozpoznać a także zagłębić się na przykład w powstawanie konkretnej choroby na danym zakresie albo pomiędzy określonej kategorii osób o pewnych umiejętnościach. Pomoc statystyczna odnajduje osobiste wykorzystanie w przewidywaniu określonych uwarunkowań a dzięki temu pozwala na przeciw działanie nie dopuszczanie szkodliwym sytuacjom. O ile mamy wiedzę praktyczną na temat poszczególnej jednostki choroby szybciej będziemy mogli poznać jej genezę oraz zapobiec powstawaniu tego zagrożenia później. Statystyka medycyny lekarskiej pomaga udzielić odpowiedzi na nurtujące pytania naukowcom, którzy są wtedy w stanie opracować należytą front obrony i politykę działania. Warto pamiętać jednak, że statystyka medycyny lekarskiej umożliwia rozpoznać wyłącznie średnie wyniki w określonej kategorii, jednak nie skrupulatne. Im więcej ludzi będzie brało udział w analizie tym wynik będzie coraz bardziej prawdziwy. Wszelkie dane są uogólnione.