Cena diety może być zmiejszona

Delegacje firmowe przeważnie zabierają spoczynek z oczów pracowników, którzy nie znają dobrze obowiązujących umów. Jednakże zestawienie delegacji nie jest takie zagmatwane, jeśli znamy kluczowe standardy. Delegacje dzielimy na krajowe i zagraniczne. Jeżeli rozchodzi się o delegacji krajową, należąca się robotnikowi kwota za pełną dobę wyjazdu wynosi 30 zł. Jest to tzw. dieta. Delegacja, która odbywa się własnym pojazdem samochodowym pracownika, powinna zostać rozliczona według tzw. ewidencji przebiegu samochodu, która zawiera m.in. informacje osobowe zatrudnionego, numer rejestracyjny samochodu, opis kursu, stawkę za 1 kilometr i należytą sumę. Według norm obowiązują określone najwyższe ceny za przejechany kilometr, które różnią się w współzależności od pojemności napędu określonego pojazdu (im większa wielkość, tym wyższa stawka). Jeżeli robotnikowi przyznane będą posiłki w trakcie trwania doby wyjazdu, wtedy dieta będzie pomniejszona o sprecyzowane stawki: 25% w wypadku posiłku porannego, 50% za posiłek obiadowy a także 25% za wieczorny posiłek. Stawka diety ma możliwość być też obniżona w sytuacji gdy robotnik nie znajduje się w wyjeździe całkowitej doby. Jeśli zatem wyjazd zajmuje ok. 8 godzin – dieta nie przysługuje. Jeżeli trwa 8 – 12 godzin, przysługuje pół diety.

Źródło: delegacja