Transport ludzi albo ładunków za pomocą kołowych środków transportu

Łądowy przejazd międzynarodowy to jedna z bardzo wielu rodzajów transportu. Może obejmować ona przewóz osób lub ładunków za pomocą kołowych środków przewozu, jak np pojazdów o dopuszczalnej ładowności do 3,5 tony (znanych nam „busów”), ciężarówek o dużo większej ładowności wymagających do prowadzenia odpowiednich uprawnień, jak i zestawów aut, których możliwa masa całkowita ma możliwość wynieść nawet 40 ton. W kwestii przewozu ludzi mamy do czynienia z przewozem niewielkimi busami do dziewięciu osób z kierującym, które nie wymagają specjalnych dokumentów do ich prowadzenia, tymi większymi busami wymagających już zrobienia specjalnego prawa jazdy do ich prowadzenia, jak również tymi dużymi autokarami zabierającymi nawet grubo ponad sto osób na 1 przewóz. Przewozy międzynarodowe w odróżnieniu od krajowych mogą odbyć się na większe odległości, nie tylko do pozostałych krajów lecz również na inne kontynenty. Są one niezbędne dla rozwoju gospodarki współczesnych państw. Żaden kraj nie jest w stanie rozwinąć się ekonomicznie, jeżeli nie ma dostatecznie ogromnej wymiany handlowej z pozostałymi państwami, a przewóz towarów i ludzi jest bardzo ważnym jej elementem. Jak widać, przejazd drogowy tuż obok kolejowego stanowi istotny element gospodarki każdego kraju.