Niektórzy gadają, że lokal mieszkalny…

Nowa informacja od naszego kolegi z UK:

Some say that a house, your office, or a public service should be beautiful contained in the product only. Nevertheless, we do not consider the said statement to be 100 per-cent true and that is why we wish to offer our customers full external furnishings in London. You do not need to live on or work in a very building that genuine any other one in a nearby. Just agree the order details with our value and we will gladly rethink the elevation, exercise . arches, columns, attractive window frames, as well as other enhancing components to the construction. All the works will be performed beautifully and meticulously, seeing that our predominant target is not to destroy the initial structure in the building, but to look after it and add some new, breathtaking, along with alluring bits and pieces to barefoot jogging.

Sourece: Paint effects london

Niektórzy mówią, że mieszkanie, biuro powinien być niesamowity jedynie w środku. Ale, uważamy że w 100procentach jest to oszukańcze a także dzięki temu chcemy zaoferować waszym kontrahentom całe dekoracjie zewnętrzne w Londynie. Nie powinniśmy mieszkać albo pracować w domu, który wygląda jak inne w okolicy. Wystarczy uzgodnić detale zlecenia z nami, a my chętnie wykonamy dodamy wiele łuków, i pozostałe elementów wzmacniających. Wszystkie prace będą wykonywane z dużą dokładnością oraz skrupulatnie. Nasz dominującym celem nie jest zniszczenie początkowej struktury budynku, niemniej jednak zachowanie jej i dodanie wiele nowoczesnych, zapierających dech w piersiach, i intrygujący elementów.

Źródło: Internal painting and decorating london

Tags: , ,